Delsbo Kör -& Ridsällskap
Stalltjänst

Stalltjänst


Hästen skall värnas med kunnande, kärlek och omsorg.

 

DKRS skolhästar är noggrant utvalda för att passa väl till vår ridskoleverksamhet.

De är av olika temperament och utbildningsståndpunkt.

Vårt mål är att alla våra skolhästar skall kunna medverka i alla typer av lektioner - från nybörjare till rutinerade tävlingsryttare.

 

Vår filosofi är att lyckliga hästar presterar bäst och blir trygga läromästare.

Daglig vistelse i hage med hästkamrater, väl avvägd foderstat och en varierad träning är våra tankar runt hästarnas välmående.

 

RUTINER


Här följer en allmän information om hur en stalltjänstdag ser ut.


Stalltjänsten för rideleverna består av ett morgonpass som börjar 07.00 och pågår till stallet är klart,

till ca 9.00-10.00, beroende på årstid.


Nästa pass börjar kl. 16.00 och det tar ca 1 timme.

Emellanåt skjuts detta pass till kl. 20.00 (då hästarna är installade men vädret bra, då vill de vara ute tills kvällsfodringen).


Man får mer än gärna hjälpa handledaren på alla pass om man vill.


Har man långt att åka så behöver man inte vara med på eftermiddagspasset men då ta 2 stalltjänsttillfällen istället.

Då måste man dock komma överens med handledaren att det fungerar. Handledaren måste ha hjälp på insläppet.


Ett annat alternativ kan vara att man delar pass med annan elev.

Den ena tar då morgonpasset vid ett tillfälle och den andra tar eftermiddagspasset.

Sedan gör man omvänt vid annat stalltjänsttillfälle.


      Röd stjärna - sysslor som kräver hästvana.

MORGON 07.00 - ca 10.00


Handledaren och rideleverna anländer samtidigt, kl. 07.00 till stallet, och handledaren larmar av låser upp där det behövs.

Kommer ridelever före handledaren och det är mörkt i stallet, invänta då handledaren. Stall, ridhus och gårdsplan är larmade!


Sedan läses whiteboardtavlan (vid sadelkammaren i stora stallet) noga. Där finns eventuellt viktiga meddelanden (kolla även vid dagens övriga pass). Handledaren har då också genomgång med dags- och säkerhetsrutiner och passets arbetsfördelning. 

Sedan ges sedan grovfoder och därefter kraftfoder till de hästar som ska ha.

De flesta hästar får sitt grovfoder ute så bär ut alla påsar som ska ut.Lägg på täcken på de hästar som ska ha.

Släpp ut hästarna enligt rutin - Börja med skolhästarna. Ta ut en och en (i den grupp som går tillsammans i hagen) på stallplanen och de går sedan själv till sin hage. Viktigt att börja med rätt hage. Se info på vita tavlan samt i stalltjänstpärmen.


Kontrollera så elaggregatet är på.


Stäng av ventilationen i alla stallar. 

Mocka hos alla ridskolehästar

Ströa i alla skolhästboxar.


Sopa helt rent i alla stallar och övriga utrymmen.

Gör rent spolplatsen och töm avloppsbrunnen.


Kontrollera vattenkoppar hos alla skolhästar

Vattenkontroll och påfyllning i hagarna till alla skolhästar.

Väg upp alla höpåsar, morgon, lunch, eftermiddag och kväll. Sopa rent på logen.

Kratta utanför dörrarna.

LUNCH 12.00 (handledaren utför)


Fodra lunchgrovfoder till alla hästar.


Räkna in hästarna och kontrollera välmåendet.


Vattenkontroll i skolhästarnas hagar, fyll på vid behov. 

Sopa stallgångarna.


Se till att det är ordning och reda i stallarna.

MIDDAG 16.00


Handledaren samlar gruppen och går igenom vad som skall göras.


Lägg in grovfoder och ev. kraftfoder på rätt platser i rätt mängd.

Ta in skolhästarna enligt rutin.


Obs! Påfyllning i hagarna till alla skolhästar. (Vintertid med varmvatten och sedan skall lock läggas på).


Visitera hästarna.

Starta ventilation i stora stallet och ponnystallet

Sopa och gör snyggt i alla stallgångar.

Kratta utanför alla dörrar.

Släpp ned grovfoder till morgondagen

KVÄLL 20.00 (handledaruppgift)


Ge kvällshö till ALLA hästar.

Kontrollera ALLA vattenkoppar och hinkar. Fyll hink vid behov.


Se till att alla hästar äter som de ska och de mår bra.

Se tlll att alla boxdörrar stängda.

Släck lyset där det går att släcka (automatbelysning på många ställen). 
Lås båda sadelkamrarna och ridhusets alla dörrar (om ingen ska rida där). 

SÄKERHET STALLTJÄNST


Här finns en förteckning över saker som är bra att känna till i samband med stalltjänst!

VAD?

HUR?

VARFÖR?

Elaggregatet

Sitter på norra sidan av mangården. Skall endast stängas av vid in-/utsläpp. Handledaren kontrollerar att strömmen fungerar genom att t.e.x nudda tråden med ett grässtrå eller en stängselprovare.

Hästar märker kvickt om det är strömlöst i stängslet.
Ergonomi

betyder läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar.

  • Det är bättre att bära en vattenhink i vardera handen
  • Kör skottkärran ända in i boxen fram till gödslet
  • Träna på att mocka med grepen åt båda håll
  • Böj på knäna vid lyft

Grindar
Samtliga haggrindar skall hållas stängda, även då hagarna är tomma.


Om haggrindarnas trådar slängs på marken så kan ngn häst kliva på dem. Vintertid så fryser de fast i marken.
Hagskiss
Intill sadelkammaren i stora stallet finns en skiss över alla hagar och var alla hästar skall gå.

Det är viktigt att hästar släpps ut i rätt hagar.


Hjälm

Barn och ungdom under 18 år skall bära hjälm vid i stallet och vid all hanterin av häst. Vi rekommenderar starkt att alla bär hjälm i all kontakt med häst.

Bra skydd om något skulle hända.
Leda häst

Ledaren går på hästens vänstra sida och håller grimskaftet med en hand starx under hästens haka och den andra håller i grimskaftets ände.

Det är inte tillåtet och livsfarligt att linda grimskaftet runt handen.

Gå före hästen genom dörrar.

Häst som leds in i box eller hage skall alltid vändas med huvudet mot grinden/dörren innan den släpps. I hage om flera hästar släpps ska de släppas samtidigt på given signal. 

Om några hästar endast får ledas av vuxna så skall det anges på foderkortet.

Du skall leda hästen, hästen skall inte leda dig.Lunch fodring

Lunchen fodras med kassar eller hövagn - ej fyrhjuling.

Minst 10 m mellan varje hög med hö/hösilage. Kasta in högarna - gå ej in i några hagar

Fodra inte i vid ingången, i hörn eller nära vattenkar.

Om det pågår hästlekis under lunchfodringen så ansvarar ledaren för lekis för att de hästar som medverkar får sitt hö.

Lösa hästar


Om hästar kommer lösa så är det viktigt att tänka på att blockera gångar ut mot vägen som steg ett.

Följ inte efter hästarna utåt i gångarna alltså - de drivs lätt ut på vägen då.

Försök driva in hästarna i fållan på gården och stänga in dem där. Locka med kraftfoder i hink. Och iakttag försiktighet. Lösa hästar kan bli mycket uppspelta och kan kvickt reagera på något och vända om och slå bakut

Mockning
DKRS hästar står på torvbädd. Mocka bort allt gödsel. Urin tas endast bort om det uppstått en svart fläck i bädden.

"var snål när du tar ut, men givmild när du lägger in"


PrivathästarSköts enligt foderkorten. Dessutom finns en översikt på whiteboardtavlan.

Hästägarna lägger förtroendet i allas våra händer att deras hästar sköts på bästa sätt
SamlingHandledaren samlar stalltjänstgruppen vid whiteboardtavlan kl. 07.30 och 16.00 och informerar om passets upplägg. Ingen stalltjänstdeltagare får starta tjänsten innan samlingen.

Detta underlättar arbetet och gör det säkrare.

Torkrum

Blöta täcken torkas i torkrummet som finns i ponnystallet. Häng täcket på respektive hästs plats. Starta torkfläkten. Starta den igen vid kvällsutfodringen - om det finns blöta täcken i torkrummet.

Det tar tid för täcken att torka.


Torv


Bädden skall vara ca 15-20 cm och fylls på vid behov

Om bädden ej är tillräckligt tjock så rivs den upp och förstörs. Det blir kostsamt att anlägga en ny och dessutom ökar risken för liggsår och hästarna kommer i kontakt med urin och ammoniak
Täcken


Följ informationen om vilka hästar som skall ha täcken som finns på foderkorten. Info finns dessutom på whiteboardtavlan.

Täcken knäpps framifrån och bakåt, och knäpps loss bakifrån och framåt.

 

Täcken viks ihop på längden och hängs upp prydligt.

OkulärbesiktningKontrollera alla grovfodergivor noga - Titta, lukta, känn!


Om du, mot förmodan, skulle finna dåligt hö/hösilage så skall detta kasseras i gödselcontainern.

"Hö skall lukta sommaräng - inte svamp"

 

Hösilage har en syrligare lukt.Utfodringstider

7.00, 12.00, 16.00, 20.00

Vatten

Installade hästar har vattenkoppar eller hinkar. Dessa skall noggrant kontrolleras morgon, middag och kväll.


Om vattenkoppar fryser, töm då hetvatten i kopparna och vänta en stund.


Vår, sommar och höst vattnas även hästarna med kar i hagarna, dessa kräver också noggrann kontroll vid samtliga utfodringstillfällen.


Vatten fylls på med hjälp av slangar eller dunkar. Slangar finns i torkrummet (om de ej är utdragna).

Dunkar finns i vattenrummet och kan med fördel köras i skottkärra.

Hästarnas vatten skall vara så rent att du kan dricka det själv!

Räkna med att en häst kan dricka 15 liter/ 100 kg häst / dygn.


Det blir många liter det!Ventilation

Fläktarna ska gå då hästarna är inne  (startas i stora stallet i sadelkammaren, i ponnystallet ovan första boxen till höger).

God luft är enormt viktigt för hästar.VägningVäg och kontrollera alla givor noga.


Det är viktigt att hästarna får korrekt giva för att de skall må bra.
WhitebordtavlanSkall studeras noga inför varje stalltjänstpass.


På tavlan finns eventuella meddelanden, info om hästar som skall ha speciell skötsel, en checklista för stalltjänsten med dagsrutiner samt en förteckning över privathästarna.Tavlan innehåller mycket information.

 

Tag dig tid att läsa tavlan i lugn och ro.

Förteckningen över privathästarna behöver du bara använda som en översikt - överensstämmande information skall finnas på deras foderkort.

 

Vi har alla olika sätt och möjligheter att tolka text. Vissa tycker det är för mycket text, andra för lite...