Delsbo Kör -& Ridsällskap
Regler & Säkerhet

Regler & Säkerhet


Varmt välkommen till den lilla gästgivna ridskolan i Delsbo

som bedrivs av den ideella föreningen Delsbo Kör- & Ridsällskap.


STALLREGLER

VÄLKOMMEN TILL DKRS STALLAR.

MEN TÄNK PÅ DETTA:


  Smittspridning via människor eller utrustning

  För att förhindra att smitta sprids mellan olika stallar, tänk på att:

  • byta kläder och skor mellan besök i olika stallar
  • Rör inte hästar du inte ska


  • Är Du under 18 år ska Du alltid bära hjälm vid all hästhantering (hjälmar finns att låna i ridhusentrén). Vi rekommenderar att även vuxna bär hjälm.


  • Gå i stallet. Prata i normal samtalston.


  • Gå endast in till en häst om du har något ärende och gå inte in till hästar du inte känner utan att fråga om lov först.


  • Endast en i taget bör vara inne hos hästarna om du inte hjälper eller visar en kamrat förstås.


  • Hästarna ska ha lugn och ro och lämnas ifred när de äter.


  • Tala om för hästen när du närmar dig den så den inte blir skrämd.
  • Stallgången skall hållas fri från saker


  • Glöm inte att sopa runt boxen/spiltan när Du har mockat.


  • Dörren upp till hölogen ska hållas stängd. (Branddörr)
  • Rökning förbjuden
  • Barnvagnar får ej förekomma i stallet.


  • Hundar skall hållas kopplade och under uppsikt inom hela anläggningen.
  • Använd inte mobiltelefon och/eller hörlurar när du hanterar häst
  Hjälps vi alla åt att följa reglerna får vi och hästarna en mycket trivsam miljö.

  GDPR


  Parter och ansvar för behandlng av dina personuppgifter.

  Delsbo Kör- & Ridsällskap, 802414-9810

  Sunnansjövägen 16, 824 70 Delsbo (nedan kallad Föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.


  Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med "idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund".


  Varför behandlar vi dina personuppgifter?

  För att Föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.


  Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (tex. träningsverksamhet och medlemsmöten) kommunicera med medlemmarna (kalla till aktiviteter, information till målsmän m.m) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m)


  Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandling av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk.