Delsbo Kör -& Ridsällskap
Prislista

Prislista


Uppdaterad 2024-01-08

bg 5679-4332 eller Swish 123 552 77 83

För kontakt sänd mail till kontoret, info@dkrs.se


MEDLEM

För att bli medlem behöver du skicka dina personuppgifter till info@dkrs.se.

Medlemsavgift, kalenderår, junior (T.o.m. det år fyller 18) 

270 kr

Medlemsavgift, kalenderår, senior (Fr.o.m. det år man fyller 19) 

400 kr

ANLÄGGNING

Anläggningsavgift jan-jun eller jul-dec (endast för medlem)

Halvår 1000kr

Anläggningsavgift jan-dec (endast för medlem)

Helår 1500kr

Banhyra obokad tid (när det är ledigt) medlem

100kr/tim

Banhyra obokad tid (när det är ledigt) icke medlem

200kr/tim

Vid all bokning ska 20 kr i bokningsavgift ovillkorligen betalas


Banhyra bokad tid, medlem

200 kr/timme + 50 kr/ekipage-hundförare (vid två eller fler)

Banhyra bokad tid, icke medlem

400 kr/timme + 50 kr/ekipage-hundförare (vid två eller fler)

RIDSKOLA

Hästlekis/gång, 60 min

160kr

Junior ridtermin/gång, 50 min

155 kr

Senior ridtermin/gång, 50 min

180 kr

SMS-ridning, enstaka ridtillfälle i befintlig grupp, 50 min

250 kr om medlem

300 kr för icke medlem

Kortgrupp, grupp om 6 ryttare. Endast för medlemmar

Köp 5 ridtillfällen, ett fiktivt kort

Alternativt rid och betala enstaka tillfällen.


1000kr = 200kr/tillfälle

250kr/tillfälle

Privat träning, ridskolans regi 30 min 1 elev     

Vardag: 300 kr 

OB-tid:  390 kr


Vardag: 500 kr

OB-tid: 650 kr

Privat träning, ridskolans regi 50 min, 2-3 elever 

Vardag: 300 kr/pers

OB-tid: 375 kr/pers

Privat träning, ridskolans regi 50 4-6 elever

Vardag: 250 kr

OB-tid: 290 kr

Vardag= vardagar före kl 18.00. 

OB-tid= kväll efter kl 18.00, lördag efter kl 12.00, söndagar och röda dagar.

Vid PT, observera att den tid där du behöver hjälp från instruktör med att göra i ordning hästen ingår i betald lektionstid.

INACKORDERING

En höjning görs i mars varje år motsvarande minst konsumentprisindex för föregående år.


Priset är inklusive anläggningsavgift (125 kr/mån.) Vid all uppstallning krävs medlemskap

Uppstallning


Kallhyra

Uppgraderad kallhyra 

1325 kr/mån 

1825 kr/mån

Delinackorderad ponny 

2800kr/mån

Delinackorderad häst

3325 kr/mån

Abonnera på stallplats

500kr/mån

Då hästen är tillfälligt borta från anläggningen en längre tid, som ex. sommarbete.

Uppställning av hästtransport 

50kr/mån

ÖVRIGT

Ponnyridning

Lördagar jämna veckor. OBS, ej under sommaruppehållet

60kr/gång & barn

Barnkalas

Cafeteria, manege och ponnyridning ingår, 2 timmar

500kr + 50kr/barn

Hyra mangård 

vid fler än en hyresgäst

130kr/bädd och dygn

Medryttare på skolhäst

Rida en gång i veckan

Rida två gånger i veckan


500kr/mån

1000kr/mån

Hästgödsel - EJ AKTUELLT


Tvätt. Kontakta personal


Medlem

100kr/maskin

Icke Medlem

200kr/maskin

RIDLÄGER

Se Program